Vragen en antwoorden

Organisatie

Wie organiseert de kindervrijmarkt?

De Gemeente Oegstgeest organiseert de vrijmarkt en heeft daarbij de hulp ingeroepen van de Oranjevereniging. De Oranjevereniging is vergunninghouder en verleent deelvergunningen aan kinderen, die daarvoor in aanmerking komen. Sinds 2019 is de organisatie uitgebreid en bieden de Oegstgeester Scouting verenigingen Shawano’s Oegstgeest en Sagara Satrya’s ondersteuning van dit leuke event!

Met wie neem ik contact op als ik vragen heb over de kindervrijmarkt? De Oranjevereniging of de gemeente?

Via het contactformulier op de website van de Kindervrijmarkt. U krijgt dan zo snel mogelijk een antwoord.

Wat is de rol van de Oranjevereniging en wat is de rol van de gemeente?

De organisatie/ vergunningverlening berust bij de Oranjevereniging en Oegstgeester Scouting verenigingen Shawano’s Oegstgeest en Sagara Satrya’s, de verantwoordelijkheid voor openbare orde blijft te allen tijde bij de gemeente. Dus ook de handhaving en toezicht blijft bij de gemeente. De door haar aangestelde of aangewezen handhavers (GOA’s, politie) hebben dus de bevoegdheid om handelend op te treden.

Waarom moeten kinderen nu geld betalen om op de vrijmarkt te mogen staan?

De reden hiervoor is tweeledig. Ten eerste om de kosten van de organisatie te dragen. Men krijgt hiervoor een vergunning (op papier) en een keycord met documenthouder, die zichtbaar gedragen/opgehangen dient te worden. Dit vergemakkelijkt het handhaven. Overigens dient vermeld te worden dat de inzet van de Oranjevereniging op vrijwillige basis geschiedt en niet betaald wordt uit deze bijdrage. Het batig saldo komt ten goede van de Oegstgeester Scouting verenigingen. Anderzijds is de bijdrage om een kleine drempel op te werpen, zodat men niet een plaats aanvraagt om er vervolgens geen gebruik van te maken.

Inschrijving/deelname

Wanneer krijgen deelnemers antwoord op de inschrijving voor deelname aan de kindervrijmarkt?

De voorinschrijving start op 1 maart en stopt op 31 maart. Na deze datum wordt door de organisatie een inventarisatie gemaakt over het aantal aanvragen en het aantal plaatsen en of in alle gevallen aan de inschrijvingsvoorwaarden is voldaan.

U ontvangt van de organisatie een bevestiging als uw inschrijving is ontvangen. Dat kan een aantal dagen duren. Die bevestiging biedt geen garantie op een daadwerkelijke inschrijving of op plaatsing op de door u gewenste voorkeursplek.

Wie mogen zich inschrijven voor de kindervrijmarkt?

Kinderen tot en met 16 jaar mogen zich inschrijven. Zij moeten wonen in de gebieden met de postcode 2341, 2342 of 2343.

Wat zijn de kosten voor deelname aan de kindervrijmarkt?

De bijdrage is dit jaar gesteld op €7. Deze bijdrage geldt per vergunning.

Mag ik zelf een plek uitkiezen als inschrijf voor de kindervrijmarkt?

Nee. De percelen worden toegewezen door de organisatie. Deelnemers die langs het parcours wonen krijgen een perceel toegewezen dat zoveel mogelijk vóór hun woning ligt. De deelnemers kunnen middels hun inschrijving kenbaar maken van deze optie gebruik te willen maken. Verder kunnen deelnemers een voorkeur aangeven voor een deelgebied. Deelnemers aan de Kindervrijmarkt van het voorgaande jaar kunnen ook kenbaar maken hetzelfde perceel opnieuw toegewezen te krijgen. Bij de toewijzing hebben leden van de Oranjevereniging voorrang op niet leden en houden we ook rekening met deelnemers die het voorgaande jaar hebben deelgenomen.

Wanneer kan ik mijn vergunning ophalen?

De ophaaldagen van de vergunning worden in februari bekend gemaakt en zijn doorgaans op 2 dagen in april tussen 14.00 en 19.30 uur op het gemeentehuis bij de tafel van de Oranjevereniging.